Hvordan spare penger?

Hvordan spare 50 prosent av inntekten? Jeg går metodisk til verks for å vise hvordan jeg gjorde det. Hvert innlegg står på egne bein, men jeg anbefaler at du leser innleggene i kronologisk rekkefølge. 

Dette er alle innlegg som er skrevet til nå i serien: 


Andre innlegg om å spare penger

Under er flere innlegg om hvordan du kan spare penger som ikke er en del av serien om å øke spareraten.