Litt om mine anbefalinger

Målet med bloggen er å gi deg bedre kunnskap om personlig økonomi og investeringer. En god økonomi kommer enklere med et godt rammeverk. Det betyr å bruke riktig bank for investeringer, ikke betale for mye for dagligdagse tjenester, og bruke media på riktig måte. 

På denne siden har jeg listet opp noen tjenester jeg bruker eller anbefaler. Noen av linkene her er affiliatelinker. Det vil si at hvis du kjøper, eller blir kunde, så vil jeg få en provisjon. Denne provisjonen utgjør ingen ekstra kostnad for deg.

Forvaltningshuset_CTA-banner_728x90px.jpg